گروه انتشاراتی ققنوس
  • آخرین به روز رسانی
    ۱۳۹۶/۴/۱۳

ماهیت روابط انسانی همواره متغیر است. نقد کتاب"عشق سیال"

نویسنده: اعظم دهقان
تاریخ: 10/شهریور/1384

عصر اقتصاد

به خصوص در دنیای امروزی که افراد با وجود آن که به شدت محتاج ایجاد رابطه هستند، از مرتبط بودن وبه ویژه مرتبط بودن همیشگی بیم دارند. زیرا می ترسند که چنین حالتی بارسنگینی بر دوش آنها تحمیل کند وفشارهایی را به وجود آورد که قادر ومایل به تحمل آن نباشند یا آزادی را که برای ایجاد رابطه لازم دارند، به شدت محدود سازد. درجهان فردیت بخشی بی امان ما، روابط هم خوبند وهم بد روابط میان رویایی شیرین وکابوس نوسان می کنند ومعلوم نیست چه وقت یکی از این دو به دیگری بدل می شود. اکثر اوقات هر دوی آنها با هم وجود دارند. در موقعیت سیال زندگی، مدرن روابط شاید شایع ترین ، حادترین، حساس ترین ومسله سازترین نمونه ناهمخوانی و چندگانگی باشند.امروزه رابطه ، به رغم خطرهای بدنامش، داغ ترین بحث هر کوی وبرزن وظاهرا تنها بازی ارزشمند شهراست.بعضی از جامعه شناسان که عادت دارند براساس آمار پرسشنامه ها وباورهای متعارف مندرج دراین آمارها نظریه پردازی کنند عجولانه نتیجه گیری می کنند که معاصران آنها همگی بسیار علاقمند به دوستی ، پیوند ، وحدت، مودت وجامعه هستند. ولی درواقع ‹بنابه قاعده مارتین هاویگر چیزها فقط وقتی خود را برآگاهی آشکار می سازند که منجر به نومیدی شوند. وقتی خراب شوند، گم شوند، دور از شان خود رفتار کنند یا بر طبیعت خو د خط بطلان بکشند›. امروزه دقیقا به همین علت توجه انسان معطوف به رضایت خاطر انسانی حاصل از روابط آنها است که آنان به واقع وبه طور کامل رضایت بخش نبوده اند.اگر هم رضایت خاطر شخص را برآورده ساخته اند، قیمت آن اغلب گزاف و نپذیرفتنی بوده است. کتاب عشق سیال درباره مشخصه اصلی زمانه ما وحال وروز مردان وزنانی است که دراین زمانه سیال مدرن از پیوندهای ثابت وپایدار بی بهره اند. 
جهانی که آن چه ایشان را درآن به هم می پیوندد، رشته هایی است که با تغییر شرایط بی رنگ وبا کمترین تلاش گسسته می شوند. ‹زیگمونت باومن› دراین کتاب به شکنندگی غریب پیوندهای انسانی، احساس نا امنی ای که این شکنندگی پدید می آورد و امیال متعارضی که می خواهند این پیوندها را محکم کنند ودرعین حال آن ها را سست نگه دارند ، می پردازند. ‹عاشق شدن واز عشق فارغ شدن ›‹زیر وبم جعبه ابزار اجتماعی بودن›‹درباب دشواری عشق ورزیدن به همسایه› و‹ نابودی مودت › عناوین فصل های این کتاب است که نویسنده درهمه این فصل ها به تغییرات غیر منتظره وسریع صفات اکتسابی انسان ها و روان شناسی روابط انسان مدرن با همنوعانش می پردازد. وی در قسمتی از فصل‹ زیر وبم جعبه ابزار اجتماعی بودن› می گوید:‹ وقتی کیفیت شما را مایوس می کند، درکمیت به دنبال رستگاری می گردید. وقتی دوام خوب نیست، سرعت تغییر است که ممکن است شما را رستگار کند... مهم نیست درکجا هستید ، اطرافیان شما چه کسانی هستند ودرآن محل پراز آن مردم چکار می کنید. 
تفاوت میان یک محل ومحل دیگر ، گروهی از مردم که در دسترس شما هستند ودر معرض دید شما قرار دارند ودیگران ، از میان رفته و بی معنا شده است... به تلفن شما جواب نداده اند؟ به پیام شما پاسخ نداده اند؟ دلیلی ندارد که نگران باشید شماره تلفن های زیاد دیگری درفهرست شما وجود دارد وظاهرا تعداد پیام هایی که می توانید به کمک چند کلید بسیار کوچک ، به درون آن چیز کوچکی بفرستید که با آن همه ظرافت با دست شما متناسب است وهیچ محدودیتی ندارد... همیشه پیوندهای بیشتری وجود دارد که می توانید ازآن ها استفاده کنید وبنابراین ، چندان مهم نیست که چند تا از آن ها ناپایدار وگسستنی باشند. هر پیوندی ممکن است کوتاه مدت باشد، ولی فزونی آن ها ماندگار واز بین نرفتنی است. درمیان ابدیت شبکه جاودانی ، از شکنندگی جبران ناپذیر هر پیوند موقت واحدی احساس خطر نمی کنید. عشق سیال به راه عرفان ثابتی به فارسی برگردانده است. با وجود تخصصی بودن بحث جامعه شناسی ای که در کتاب به آن پرداخته شده ، مترجم به خوبی توانسته است با ترجمه روانش میان خواننده وموضوع کتاب ، پل ارتباطی محکمی، می سازد. 
خود مترجم هیچ مقدمه یا پیشگفتاری به کتاب نیفزوده و تنها در ابتدای کتاب نامه نویسنده به مترجم در 9 نوامبر 2004 آورده شده است که حاکی ازآن است که ‹زیگمونت باومن› درکنفرانس هویت های معنوی دردانشگاه گنلستر‹عرفان ثابتی › را ملاقات کرده است. نویسنده دراین نامه اظهار امیدواری کرده که مطالعه کتابش خوانندگان ایرانی را از برخی زوایای پنهان فرهنگ سودا گردانه غربی آگاه سازد. ‹زیگمونت باومن› حتی در زیر عنوان کتاب در ناپایداری پیوندهای انسانی تاکید کرده است .‹ عشق سیال› را انتشارات ققنوس درقطع رقعی وبا قیمت 2200 تومان به بازار کتاب عرضه کرده است. 
 

 

 

اطلاعات این کتاب

نام کتاب: عشق سیال
مجموعه:
قیمت: 140000 ريال
شابک: 978-964-311-771-5
سال چاپ: 1394
نوبت چاپ: 4
نوع جلد: شومیز
قطع کتاب: رقعي
تعداد صفحات: 240
وزن کتاب: 0
توضیحات کتاب:( درباب ناپایداری پیوندهای انسانی )

کتاب های مرتبط با این کتاب