گروه انتشاراتی ققنوس
  • آخرین به روز رسانی
    ۱۳۹۶/۴/۱۳

تماس با ما


دفتر مرکزي :
نشاني: تهران، خيابان انقلاب، خيابان شهداي ژاندارمري، شماره ۱۱۱          تلفن: ۶۶۴۶۰۰۹۹  - ۶۶۴۰۸۶۴۰
  دورنگار:   ۶۶۴۱۳۹۳۳
صندوق پستي: ۷۵۶-۱۳۱۴۵ 
شابک: ۳۱۱-۹۶۴ , , ۲۷۸-۶۰۰
وب سايت: www.qoqnoos.ir
پست‌الکترونيکي: pub@qoqnoos.ir

 

دايره پخش :
      نشاني: تهران، خيابان انقلاب، خيابان ارديبهشت ، کوچه مبين ، شماره ۴
      تلفن: ۶۶۴۶۰۰۹۹  - ۶۶۴۰۸۶۴۰
      دورنگار:   ۶۶۴۸۶۵۷۴
      وب سایت:  www.qoqnoosp.com

پست الکترونيکي: paksh@qoqnoos.ir

فروشگاه 
      نشاني: تهران، خيابان انقلاب، بازارچه کتاب ، انتشارات ققنوس
      تلفن: ۶۶۴۱۳۷۲۲ 
      دورنگار: ۶۶۴۱۳۷۲۲
 

Address: No. 111 - Shohadaye jandarmeri St. - Enghelab Ave. - Tehran - Iran
Tel: (+98)21-66460099-664086400
E-mail: pub@qoqnoos.ir
Web Site: www.qoqnoos.ir
ISBN: 964 - 311