گروه انتشاراتی ققنوس
  • زيبايي شناسي در قرن بيستم


خدمتكارها
تعريف هنر و زيبايي
اعتماد
روياي آمريكايي
مرز سايه
طوفان دريا
كاكاسياه كشتي نارسيوس
ملت عشق(جيبي)
اخلاق خلاق؛ درآمدي بر اخلاق نظري و عملي
پراگماتيسم؛ پرسشي گشوده
برتری خفیف
انسان موجود یکروزه
تاريخچه كوتاهي از فلسفه
ماکس وبر و کارل مارکس
‏‌چرا ترس از مرگ و ...
بازی آخر بانو
آن جا که پنچرگیری ها تمام می شوند
روانکاوی کلاسیک
ملت عشق
سمفونی مردگان
گلستان‌ سعدی
تفسیرکشاف (4 جلد)
روان‌شناسی‌ زنان
هستی و زمان
مفاهیم و نظریه های فرهنگی
ملت عشق(جيبي)
هستی و زمان
هیس‌:
آبی تر ازگناه
زندگی‌ نو