• ۱۳۹۵/۳/۵

سايه باد
سلام
حيراني
زندگي ام همه چيز من است: مجموعه گفتگوها با كيشلوفسكي
امپراتوري انديشه
پنج رکن تفکر موثر
دموکراسی کربنی
سگ خارجی
كهنه هاي هميشه نو
ساراي همه
هگل و پديدار شناسي روح
ملک جمشید
مقدمه بر علوم انسانی
وضع بشر
هگل
راهنمای آرایش ومراقبت ازپوست
ملت عشق
سمفونی مردگان
ساخت زبان فارسی امروز
انسان موجود یکروزه
ملت عشق(زرکوب)
تسلی بخشی های فلسفه
هستی و زمان
تفسیرکشاف (4 جلد)
هستی و زمان
سنج‌ و صنوبر
هیس‌:
آبی تر ازگناه
زندگی‌ نو